Region Jnkpings ln Barn- och Vuxen kvalitetsregister
plus.rjl.sebarnochvuxenkvalitetsregister

Barn i rörelse, foto; Smålandsbilder.se

Registercenter

Kvalitetsregistren kan komplettera behov av kompetens genom att kontakta landets kompetenscentra. Deras uppgift är att stödja uppstart, drift och utveckling av nationella kvalitetsregister. De anpassar sina tjänster efter varje registers behov och innefattar bland annat stöd i ansökningsprocessen, rådgivning i förbättringsarbeten och juridiska frågor, registersamverkan med kommuner, analysstöd för årsrapporter och datakvalitet (indata) m.m.

De kvalitetsregister som är anslutna till Barn- och vuxenkvalitetsregister hämtar först och främst kompetens från Registercentrum SydOst (RCSO) och Kvalitetsregistercentrum – Stockholm (QRC).

Registercentrum Sydost (RCSO)

Registercentrum Sydost är ett av sex regionala registercentra för sjukvårdens nationella kvalitetsregister. Huvudman är regionssjukvårdsledningen för sydöstra sjukvårdsregionen: det vill säga landstingen i Jönköping, Kalmar och Östergötland.

Profilområden Registercentrum Sydost

Vardagsnära verksamhetsutveckling:

  • Vardagsnära förbättringsarbete
  • Patientrapporterade mått, PROM/PREM
  • Datakvalitet
  • Registersamverkan med kommuner
  • Barn och äldre

Mer information på RCSO:s webbplats

Kvalitetsregistercentrum Stockholm (QRC)

QRC Stockholm erbjuder tjänster för

  • dig som vill starta eller vidareutveckla ett kvalitetsregister
  • dig som arbetar professionellt i vården, eller är student och vill använda kvalitetsregister i förbättringsarbete
  • dig som vill använda kvalitetsregister i forskning
  •  dig som vill utveckla nya innovativa verktyg, arbetsmodeller eller beslutsstöd för att använda kunskap i vården på effektivare och mer värdeskapande sätt till nytta för patienterna

 

Uppdaterad: 2014-04-28
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion