Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Hälsofrämjande strategier, sydöstra sjukvårdsregionen

Landstinget i Kalmar, Region Jönköpings län och Region Östergötland fastställer gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Ansvarig

Jesper Ekberg
Ordförande i regional medicinsk
Programgrupp Hälsofrämjande strategier
Sydöstra sjukvårdsregionen

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare