Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Dokumentation Seniordialogen 2012

 

Teknik och etik - aktuella teman vid årets träff

  • Teknik idag och i framtiden i arbetet med seniorer
  • Etik och vad innebär ett värdigt liv och välbefinnande?

Detta var de övergripande temana för Seniodialogen detta år. 

Träffen genomfördes den 6 november på Kungsporten i Huskvarna och ciorka 130 deltagare träffades för att dela erfarenheter och lyssna till flera intressanta föredrag.

I år hade fler seniorer än någon gång tidigare anmält sig.

Träffen inleddes med att Carola Valfridsson och Pernilla Söderberg hälsade välkommen. Carola som representant för FoUrum och Pernilla som utvecklingsledare i nätverket för utvecklingsarbete med Mest sjuka äldre.

Etik och värderingar

Därefter övertogs scenen av Sofia Kjellström, Instituitet för gerontologi och Helena Ågren, projektledare föräldreomsorgen i Jönköpings kommun. De pratade om etik i vård och omsorg. Vad innebär värdigt liv och välbefinnande för dig?

- Etik handlar om reflektion om vad som är viktigt i livet (ett gott liv för mig). Och i varje möte finns en etisk dimension.

Sedan 1 januari 2011 finns två tillägg i Socialtjänstlagen. Riksdagen bestämde att vi ska ha en nationell värdegrund föräldreomsorgen i Sverige.

 

Kontaktpersoner

Carola Walfridson
Kommunal utveckling, Region Jönköpings län
carola.walfridsson@regionjonkoping.se
0381-364 74

Annmargreth Kvarnefors
Qulturum, Region Jönköpings län
anna.kvarnefors@rjl.se
036-32 11 85

Ewa Timén
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
eva.timen@rjl.se
036-32 41 88

Uppdaterad: 2014-12-23
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion