Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Seniordialogen 2014

Seniorer och medarbetare om det egna ansvaret

Projektledarna tre personer

Gunilla Björkman, Sofi Fristedt och Carola Walfridsson inledde dagen.Den 12 november arrangerades Seniordialogen, en mötesplats för seniorer och medarbetare från kommuner, landsting och högskola i Jönköpings län. En röd tråd i årets program var det egna ansvaret; att ta makten över sitt åldrande genom att skaffa sig kunskap om hälsa, aktivitet och delaktighet.

Med passion för livet – hela livet

Det började som ett projekt i Jönköping. Sju år senare reser projektledarna land och rike runt för att berätta om och utbilda i Passion för livet. Elsa Ingesson och Lars Stenbäck är två seniorer från vårt eget län som varit med från början och som även agerade moderatorer genom hela Seniordialogen.

Det handlar om att få oss medborgare att förstå att vi har ett stort eget ansvar för vårt åldrande och förändrade livsvillkor. Vi blir allt friskare och äldre i vårt land – men det ställer andra krav på vår seniora tid. Vi kan inte som tidigare lita på att samhället tar hand om oss de sista åren i livet – vi måste rikta in oss på en längre och mer aktiv del av livet som senior.

  • Vi vill prata om det naturliga åldrandet för att öka kunskapen hos var och en om hur kroppen förändras och fungerar. Utan denna kunskap kan du inte göra rätt förändringar, du kan inte behålla makten över ditt eget liv, menar Lars och Elsa.

Denna syn på seniorers egenmakt och egenansvar genomsyrar även Seniordialogen. Det handlar om att ta makten i sina egna händer genom kunskap inom en rad olika områden; läkemedel, fysisk aktivitet och träning, riskbedömningar, kost och sociala kontakter. Förändringar behöver göras i det egna hemmet och i vardagen, förändringar som gör skillnad och som gynnar den egna hälsan.

Äldre och teknik – en ekvation att räkna med

Lena Ekmark är distriktssköterskan från Värmland som under ett år deltog i Uppdrag Kunskap – där 20 seniorer via Vårdalinstitutet och SKL under vetenskaplig handledning fick utveckla ett forskningsområde. Lena lyfter möjligheterna med att utgå från och använda äldres kunskap och intresse för teknik i förhållande till deras behov av vård och omsorg.

- Den tekniska utvecklingen påverkar i hög grad även äldres vardag, men vi behöver ta reda på hur, berättar Lena. Vi utgår ständigt och jämt från organisationens eller ekonomins förutsättningar – men jag vill med mitt engagemang höja medvetenheten om att den äldre människan själv vill utforma sin vardag och därmed sina hjälpmedel och funktioner. Äldre personer använder ny teknik i form av mobiltelefoner, datorer och internet i allt högre grad, precis som andra åldersgrupper och efter sina behov.

Mobilitet ger ökad hälsa

Gunnar Nordström sittande på sin egenhändigt utvecklade stol.Dagen bjöd också på konkreta exempel på hur seniorer tagit makten i sina egna händer och till och med utvecklat egna produkter anpassade till deras eget liv och deras behov.

Gunnar Nordström har till exempel utvecklat en säng och en stol.

Forskare Sofi Fristedt från Hälsohögskolan berättade om den studie som gjorts vad gäller äldre människors resevanor och resemönster; hur vi måste förhålla oss till förändrade förutsättningar och behov. Kvinnor behöver ta tillbaka makten över ratten och män behöver öva på att åka kollektivtrafik innan det är aktuellt. Forskning visar hur en ökad mobilitet leder till ökad hälsa, vi mår bra av att röra oss och kunna ta oss till det vi vill göra eller uppleva.

 

Några röster från deltagande seniorer och medarbetare

  • För mig är det bra med aktivitet, sådana här tillfällen ger mig både fysisk och mental motion. Det är roligt att träffa andra, att lyssna till aktuell forskning och ny kunskap, samtidigt som man kan sätta det i relation till sin egen vardag, säger en senior röst som vi fångar vid en kaffepaus.
  • Det är mycket spännande på programmet, kanske lite för mycket. Det kan vara svårt att ta in allt på en gång. Jag får energi och drivkraft av att vara här, säger en annan.
  • Det är bra att programmet sätts ihop tillsammans med seniorer, som också är med bland de medverkande, menar en medarbetare från en av länets kommuner. Det blir mer trovärdigt och vi får kunskap som vi annars inte skulle få, menar några av de deltagande från kommunerna i länet.

Arbeta med händerna på ryggen

Post it-lappar med hjärtefrågor.En medarbetarröst betonar vikten av att arbeta med händerna på ryggen, att låta den enskilde styra och göra mycket själv. Dagens program gav många goda exempel på just detta, att låta individen själv definiera sina behov och att förhålla sig till det och se det som en kunskap.

En annan grupp kollegor förvånas över att det fortfarande är ovanligt med trådlösa nätverk och internetuppkopplingar på våra boenden – det måste snart bli en självklarhet att ha tillgång till internet oavsett ålder och bostad.

Lisa Andersson

Bilder från Seniordialogen

Lena Ekmanrk på scen.

Lena Ekmark pratade om äldre och teknik.

 

Uppdaterad: 2014-11-25
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion