Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Uppdragsbeskrivning

 

Uppdrag Ansvarig Tidplan Beslut Status
2016-09-30
IT-stöd inom klinisk genetik
Sekr i CR Centrumrådet
5 maj 2017
Uppdrag till eSPIR Avslutat 2017-05-05
Rapport
 
2016-09-30 Standardremiss i Cosmic Cosmicansvariga rep. region/landsting Centrumrådet september 2017   Pågående
2016-09-30 Uppföljningssysten klinisk genetik Sanna Einarsson
Thorbjörn Jonsson
Vera Moqvist
Centrumrådet september 2017   Pågående
2016-09-30
Lagring av blodprover i biobank
 
RMPG medicinsk diagnostik Centrumrådet maj 2017 Rapport Avslutat 2017-09-18
2016-09-30
Lokalisering av laboratorieanalyser
RMPG medicinsk diagnostik Centrumrådet september 2017   Pågående
2016-09-30
Diagnosspecifika riktlinjer
RMPG medicinsk diagnostik Styrgruppen januari 2017
Centrumrådet september 2017
  Pågående
2016-09-30
Test av arbetssätt
US-Kalmar
  Klar i maj 2017 Fortsätter följa arbetet Avslutat 2017-05-05
Rapport
2016-03-21
PET/CT
RMPG Medicinsk diagnostik Klar i september 2016
Redovisning CR 12 augusti och RSL 31 augusti
20160930 Avslutat
Slutrapport
2015-09-14
Klinisk genetik
Ordf. RMPG Medicinsk diagnostik Klar i mars 2016 20160601
 
Avslutat
Slutrapport
2015-09-14

Riktlinjer för utredning, behandling och uppföljning av
patienter med familjär hyperkolesterolemi

RMPG Hjärtsjukvård Klar i mars 2016   Pågående

 

Uppdaterad: 2017-10-14
Marie Gustafsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion