Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG hematologi, sydöstra sjukvårdsregionen

Regional medicinsk programgrupp hematologi innefattar representanter från de nio sjukhusen i regionen. Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Möte

  • Kallelse
  • Mötesanteckningar
  • Bilaga

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG hematologi (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Jesper Aagesen
Leif Engquist
Ulrika Orrehed

Landstinget i Kalmar län
Johan Häggström
Jonas Alsenhed
Petra Hinnen

Region Östergötland
Christoffer Martinelle, sekreterare,
Anders Johnsson
Franz Rommel, ordförande
Niklas Theorin

Planerade möten 2018

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG hematologi

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG hematologi

Uppdaterad: 2018-01-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion