Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG hjärtsjukvård, Sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet inom sjukvårdsregionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programgrupper. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen. Grupperna har flera olika uppdrag som till exempel att bevaka utvecklingen inom sitt område, att stödja samarbetet i regionen och att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Hjärtsjukvård bedrivs vid alla nio sjukhusen i regionen och varje klinik representeras av verksamhetschefen i RMPG. RMPG hjärtsjukvård träffas fyra gånger per år.

Inom RMPG hjärtsjukvård bedrivs viss utbildning t.ex. för ST-doktorer inom kardiologi.

Varje år arrangeras ett Regionmöte i kardiologi och klinisk fysiologi där personal träffas och diskuterar utvecklingen inom hjärtsjukvården.

Till RMPG hjärtsjukvård finns ett Nätverk för sjuksköterskor knutet. Till exempel finns ett samarbete mellan de sjuksköterskor som registrerar i kvalitetsregistret Swedeheart. Syftet är att få en likvärdig registrering i hela sjukvårdsregionen och att de inom sjukvårdsregionen som jobbar med registrering ska lära känna varandra och ha stöd av varandra i sitt arbete.

Vidare finns ett Nätverk för sjukgymnaster/fysioterapeuter som jobbar med hjärtrehabilitering i sjukvårdsregionen.
 

Kallelser 2018

Mötesanteckningar 2018-01-15

Mötesanteckningar 2017-01-19

Mötesanteckningar 2017-03-21--22

Bilagor 20170321--22 (samtliga bilagor pdf, nytt fönster)

Administrativt möte 2017-03-22

Bilagor administrativa mötet (Samtliga bilagor pdf, nytt fönster)

Mötesanteckningar 2017-09-21

Bilagor 2017-09-21

Mötesanteckningar 2017-11-22

 

Mötesanteckningar 2016-11-10

Bilaga 2016-11-10

Mötesanteckningar 2016-09-22

Bilagor 2016-09-22  (alla bilagor öppnas i nytt fönster och är pdf-format)

Mötesanteckningar 2016-03-16

Bilagor 2016-03-16

 

Administrativt möte 2016-03-16

Mötesanteckningar 2016-03-16  


Bilagor 2016-03-16 (alla bilagor öppnas i nytt fönster och är pdf-format)

Mötesanteckningar 2016-01-21

 

  

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG hjärtsjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2017

Region Jönköpings län
Marie Gustafsson, sekreterare,
Jan-Erik Karlsson, ordförande
Dawid Kusiak
Martin Stefanik
Anne-Marie Suutari

Landstinget i Kalmar län
Lars-Erik Larsson
David Olsson
Maaike Verstraaten

Region Östergötland
Hans Granfeldt
Lars Karlsson
Noorullah Moosawi
Åsa Törnqvist

Planerade möten 2018

  • 2018-03-20 - 21 lunch till lunch

Thoraxkirurgi

Patientinformation

Väntetider

Årsrapporter

 Årsrapporter, RMPG hjärtsjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG hjärtsjukvård

Mer information

Resultat för hjärtsjukvården inom Sydöstra sjukvårdsregionen 

Bra länkar

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning

Regionala vårdriktlinjer hjärtsjukvård

 Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer

Uppdaterad: 2018-02-12
Marie Gustafsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion