Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Uppdragsbeskrivning
 

Sammanställning av uppdrag

Uppdrag Ansvarig Tidplan Beslut  
2017-03-22
Uppdatering av vårdriktlinjer, genetik
Mats Broqvist Förslag 15/5
Beslut 1 juni
Uppdrag B klart 20180115.
Ansvaret för uppdrag A  lämnas till Anneli Svensson20180115.
Pågående
2017-03-22
Utformning av gemensamma läkemedelsmallar
Marija Jakolevski Hedbäck, Anne-Marie Suutari och Sofia Sederholm Lavesson Förslag 15/5
Beslut 1 juni
20170921 Vilande
2016-09-22
Långtidsbehandling med Brilique
Joakim Alfredsson m fl Redovisning 19 jan 2017 Uppdraget inte slutfört. Avslutat
20170322
 
2016-03-16
Ordnat införande av Entresto
Peter Wodlin m fl Klart i september 2016 20160922 Avslutat
         

 

 

Uppdaterad: 2018-01-16
Marie Gustafsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion