Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG hälsofrämjande strategier, sydöstra sjukvårdsregionen

Programgruppens möten syftar till att samordna strategierna för en hälsoorientering av hälso- och sjukvården inom regionen. Programgruppen bevakar så att de hälsofrämjande strategierna får en framträdande position och likvärdigt innehåll i regelboken för vårdval/hälsoval, policies, styrdokument och andra avtal inom hälso- och sjukvården.

Möte 2017-01-24

Möte 2017-03-29

Möte 2017-06-14

Möte 2017-09-25

Möte 2017-11-21

 

 

 

 

 


 

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG hälsofrämjande strategier (begränsad behörighet)

Deltagare 2017

Region Jönköpings län
Jesper Ekberg, ordförande
Anne Wilderoth

Landstinget i Kalmar län
Magnus Persson
Marie Tigerryd

Region Östergötland
Anna Bengtsson, sekreterare,
Maria Elgstrand
Matti Leijon

Planerade möten 2017

  • 2017-11-21, kl 10:00-12:00, videomöte

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG häljsofrämjande strategier

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG hälsofrämjande strategier

Uppdaterad: 2017-11-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion