Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG kvinnosjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Den regionala medicinska programgruppen för kvinnosjukvård i sydöstra sjukvårdsregionen arbetar för en likvärdig vård i region. Arbetet omfattar all vård i regionen och inte endast den högspecialiserade vården. Kvinnokliniker finns på sju orter i regionen: Jönköping, Värnamo, Eksjö, Kalmar, Västervik, Norrköping och Linköping.

Det långsiktiga utvecklings- och kvalitetsförbättringsarbetet, där öppna jämförelser och gemensamma målvärden kontinuerligt gås igenom, har pågått i över tio år och bidragit till att sydöstra sjukvårdsregionen kan uppvisa goda resultat när det gäller kvinnosjukvård i jämförelser med riket i övrigt.

Gruppen träffas vid två tillfällen, ett möte på våren och ett längre möte på hösten där kvinnosjukvårdens strategiska rapport framställs. Utöver mötena sker många kontakter via mail och telefon.

Möte

  • Kallelse
  • Mötesanteckningar
  • Bilaga

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG kvinnosjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Johan Skoglund, ordförande
Maria Engman
Christina Gunnervik

Landstinget i Kalmar län
Ann-Marie Berglund
Lena Arvidsson

Region Östergötland
Mats Mellqvist, sekreterare,
Ninnie Borendal Wodlin
Patrik Karlsson
Katri Nieminen

Planerade möten 2018

  • 2018-04-13, Linköping

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG kvinnosjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG kvinnosjukvård

Uppdaterad: 2018-01-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion