Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG lungsjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Programgruppen arbetar för en likvärdig lungsjukvård, oavsett var du bor i regionen. Lungsjukvård bedrivs på samtliga nio sjukhus inom regionen och den högspecialiserade lungsjukvården utförs på Universitetssjukhuset i Linköping. Normalt träffas gruppen fyra gånger per år.

Kallelser 2017

Mötesanteckningar 2017

Bilagor

 

Kallelser 2016

Mötesanteckningar  2016

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG lungsjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2017

Region Jönköpings län
Lars Abrahamsson, sekreterare,
Roger Gunnarsson
Stefan Rustscheff
Jan Wiberg

Landstinget i Kalmar län
Niels Hornstra
Fredrik Olsson
Olof Torstensson
Urban Wennerström

Region Östergötland
Helena Engström, ordförande
Karin Cederqvist
Thomas Gars

Planerade möten 2017

2017-01-18

2017-05-04

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG lungsjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG lungsjukvård

Mer information

Övriga dokument

Uppdaterad: 2017-05-26
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion