Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG lungsjukvård

 

2015

Bilagor


2014

Bilagor
 

2014-11-26

2013

Bilagor:
- Bilaga 1. ppt-presentation, PET/CT (pdf, nytt fönster)
- Bilaga 2. ppt-presentation, Thorax-kärlkliniken US (pdf, nytt fönster)

Bilagor:
Deltagare nätverksssjuksköterskor (pdf)
- Powerpointpresentation Lungcancerregistret 2011 (ppt)
- Powerpointpresentation Lungcancerprocess (ppt)

2012

2011

Uppdaterad: 2017-01-12
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion