Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG medicinsk diagnostik, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programgrupper. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen.  Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Ledtider okt  2017- regionstatistik

Ledtider sep-okt 2017 - radiologen

Ledtider maj 2017 samt utveckling 2014-2017 - radiologen
 

Möte 2018-02-08

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG medicinsk diagnostik (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Hanna Odén Poulsen
Anna Österström

Landstinget i Kalmar län
Sanna Einarsson, sekreterare,
Björn Forsberg
Fredrik Enlund, ordförande

Region Östergötland
Liselotte Joelsson
Ann-Charlotte Mengel
Robert Ring

Planerade möten 2018

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG medicinsk diagnostik

Mer information

SÖ-RAD

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG medicinsk diagnostik

Uppdaterad: 2018-02-12
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion