Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG medicinsk diagnostik, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programgrupper. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen.  Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Ledtider maj 2017- regionstatistik

Ledtider maj 2017 - radiologen

Ledtider maj 2017 samt utveckling 2014-2017 - radiologen
 

Möte 2017-01-25

Möte 2017-04-07

Möte 2017-06-02

Möte 2017-09-01

 • Kallelse
 • Mötesanteckning
 • Bilaga

Möte 2017-10-04-05

 • Kallelse
 • Mötesanteckning
 • Bilaga

Möte 2017-12-06

 • Kallelse
 • Mötesantecknig
 • Bilaga

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG medicinsk diagnostik (begränsad behörighet)

Deltagare 2017

Region Jönköpings län
Hanna Odén Poulsen
Anna Österström

Landstinget i Kalmar län
Gunnita Augustsson, sekreterare,
Björn Forsberg
Annkristin Svensbergh, ordförande

Region Östergötland
Liselotte Joelsson
Ann-Charlotte Mengel

Planerade möten 2017

 • 1 september, videomöte kl. 10-12
 • 4 – 5 oktober, lunch till lunch i Alvesta
 • 6 december, videomöte kl. 10-12

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG medicinsk diagnostik

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG medicinsk diagnostik

Uppdaterad: 2017-06-27
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion