Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG neurosjukdomar, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programgrupper. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen.  Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Möte

  • Kallelse
  • Mötesanteckning
  • Bilaga

 

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG neurosjukdomar (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Chrysostomos Papastergios
Jonas Lind
Lilian Carlsson-Pähn
Örjan Skogar

Landstinget i Kalmar län
Agatha Wachowiak
Bongomin Otto
Per Svensson

Region Östergötland
Wiktoria Jakobsson, sekreterare,
Jan Hillman
Tomas Kaugesaar
Zarouhi Sarkis Hertz
Patrick Vigren, ordförande
Fredrik Lundin

Planerade möten 2018

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG neurosjukdomar

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG neurosjukdomar

Uppdaterad: 2018-01-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion