Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG neurosjukdomar, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programgrupper. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen.  Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Möte 2017-02-01

Möte 2017-05-18

Möte 2017-10-18

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG neurosjukdomar (begränsad behörighet)

Deltagare 2017

Region Jönköpings län
Chrysostomos Papastergios
Jonas Lind
Lilian Carlsson-Pähn
Örjan Skogar

Landstinget i Kalmar län
Agatha Wachowiak
Bongomin Otto
Per Svensson

Region Östergötland
Wiktoria Jakobsson, sekreterare,
Jan Hillman
Tomas Kaugesaar
Zarouhi Sarkis Hertz
Patrick Vigren, ordförande
Fredrik Lundin

Planerade möten 2017

  • 2017-10-18, kl 16:00-18:00 Linköping

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG neurosjukdomar

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG neurosjukdomar

Uppdaterad: 2017-10-18
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion