Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG onkologi, sydöstra sjukvårdsregionen

Den regionala medicinska programgruppen för onkologi i sydöstra sjukvårdsregionen arbetar för en likvärdig cancervård i regionen. Ett aktivt kvalitets- och förbättringsarbete bedrivs utifrån kvalitetsregisterdata och i ett nära samarbete med Regionalt cancercentrum sydöst. Som ett led i att erbjuda likvärdig vård i regionen och utveckla det regionala forskningssamarbetet har programgruppen medverkat i bildandet av en regional klinisk prövningsenhet. Gruppen träffas fyra gånger per år.

Möte

  • Kallelse
  • Mötesanteckning
  • Bilaga

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG onkologi (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Eva Ulff
Per Nodbrandt
Karin Adolfsson

Landstinget i Kalmar län
Leni Lagerqvist, sekreterare,
Tobias Fagergård
Magnus Lagerlund, ordförande

Region Östergötland
Måns Agrup
Gabriel Lindahl
Christina Johansson

Planerade möten 2018

  • 2018-02-27, kl 09:30-11:00 videomöte

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG onkologi

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG onkologi
 

Uppdaterad: 2018-02-12
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion