Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG ortopedi, sydöstra sjukvårdsregionen

Den regionala medicinska programgruppen för ortopedi arbetar för en likvärdig ortopedi i sydöstra sjukvårdsregionen. Inom området ortopedi ingår såväl den högspecialiserade vården som utförs koncentrerat vid några kliniker, men också den mer basala ortopedin som kan utföras på alla kliniker.

I uppdraget ingår bland annat att bevaka utvecklingen inom ortopedin, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer. Ortopedi utförs vid alla länets sjukhus och varje klinik representeras av verksamhetschefen i RMPG. Därtill ingår verksamhetschefen för Ryggkliniken vid US i Linköping som sedan 1 januari 2011 är en egen klinik.

RMPG ortopedi träffas vid två tillfällen per år, ett längre möte på våren, där ortopedins kvalitetsrapport framställs, och ett kortare möte på hösten. Utöver dessa två möten sker flera aktiviteter där beslutade uppdrag från RMPG utförs, exempelvis framtagande av kvalitetsdata inför kvalitetsrapporten.

Möte 2017-03-09

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG ortopedi (begränsad behörighet)

Deltagare 2017

Region Jönköpings län

 • Daniel Wärnsberg, Höglandssjukhuset Eksjö  
 • Jens Christian Larsen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 
 • Carl Tenvert, Värnamo sjukhus 
 • Michael Eriksson, Värnamo sjukhus

Landstinget i Kalmar län

 • Dan Eriksson, ordförande, Oskarshamns sjukhus
 • Anders Linge, Kalmar sjukhus
 • Johan Alkstedt, Västerviks sjukhus

Region Östergötland

 • Charlotte Sand, sekreterare, ledningsstaben, , 010-103 72 69
 • Mattias Andersson, US Linköping
 • Lisa Bergander, US Linköping, ryggkliniken
 • Ann Hertzman, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
 • Helèn Bergvich, US Linköping
 • Håkan Ledin, Aleris/Lasarettet i Motala
 • Anders Olai, US Linköping, ryggkliniken
 • Helene Andersson Molina, Vrinnevisjukhuset, Norrköping         

Planerade möten 2017

2017-10-12-13 Hotell Ullinge

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG ortopedi

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG ortopedi

Uppdaterad: 2017-05-30
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion