Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG ortopedi, sydöstra sjukvårdsregionen

Den regionala medicinska programgruppen för ortopedi arbetar för en likvärdig ortopedi i sydöstra sjukvårdsregionen. Inom området ortopedi ingår såväl den högspecialiserade vården som utförs koncentrerat vid några kliniker, men också den mer basala ortopedin som kan utföras på alla kliniker.

I uppdraget ingår bland annat att bevaka utvecklingen inom ortopedin, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer. Ortopedi utförs vid alla länets sjukhus och varje klinik representeras av verksamhetschefen i RMPG. Därtill ingår verksamhetschefen för Ryggkliniken vid US i Linköping som sedan 1 januari 2011 är en egen klinik.

RMPG ortopedi träffas minst vid två tillfällen per år, vid mötet på våren behandlas ortopedins kvalitetsrapport. Utöver dessa två möten sker flera aktiviteter där beslutade uppdrag från RMPG utförs, exempelvis framtagande av kvalitetsdata inför kvalitetsrapporten.

Möte 2018-01-25

Möte 2018-04-12

  • Kallelse
  • Mötesanteckningar
  • Bilaga

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG ortopedi (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Daniel Wärnsberg
Jens Christian Larsen 
Carl Tenvert 
Michael Eriksson

Landstinget i Kalmar län
Dan Eriksson, ordförande
Anders Linge
Johan Liliequist

Region Östergötland
Charlotte Sand, sekreterare,
Mattias Andersson
Henrik Hugo
Ann Hertzman
Helèn Bergvich
Håkan Ledin
Anders Olai
Helene Andersson Molina         

Planerade möten 2018

  • 2018-04-12, kl 09:00-16:00 Hotell Höglandet Nässjö

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG ortopedi

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG ortopedi

Uppdaterad: 2018-02-12
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion