Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG rehabilitering och smärta, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programgrupper. Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Kallelser 2017
 

Mötesanteckningar 2017

Bilagor

 

Mötesanteckningar 2016

Bilagor

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG rehabilitering och smärta (begränsad behörighet)

Deltagare 2017

Region Jönköpings län
Lars Abrahamsson, sekreterare,
Jan Burensjö
Agneta Siebers
Susanne Almers

Landstinget i Kalmar län
Maria Afrell
Stefan Bragsjö
Johanna Bergqvist
Håkan Ehlin
Hanni Hattar
Hjalmar Åselius
Ewa Wallén

Region Östergötland
Wolfram Antepohl, ordförande
Anders Kjellgren
Eva Rasch
Kersti Samuelsson

Planerade möten 2017

 

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG rehabiliteringsmedicin

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG rehabilitering och smärta

Mer information

Övriga dokument

Arbetsgrupper

Uppdaterad: 2017-08-17
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion