Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG rehabiliteringsmedicin, rehabilitering och smärta

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programgrupper. Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Mötesanteckningar 2018

Styrgrupp

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG rehabilitering och smärta (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Styrgrupp
Stefan Bragsjö, ordförande
Anders Kjellgren, vice ordförande
Lars Abrahamsson, sekreterare
Wolfram Antepohl
Susanne Almer
Jan Burensjö
Ingrid Isaksson/Catharina Vik Söderström
Kerstin Olsson
Kersti Samuelsson

Rehabiliteringsmedicin
Wolfram Antepohl, ordförande
Jan Burensjö
Ewa Wallén/Johanna Bergqvist

Rehabilitering
Susanne Almers, ordförande
Ingrid Isaksson/Catharina Vik Söderström
Kerstin Olsson/Pernilla Järnvall Hint
Håkan Ehlin

Smärta
Anders Kjellgren, ordförande
Jan Burensjö
Stefan Bragsjö
Arbetsgrupp E-Hälsa

 

Planerade möten 2018

Årscykel

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG rehabiliteringsmedicin

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG rehabilitering och smärta

Mer information

Övriga dokument

Arbetsgrupper

Uppdaterad: 2018-02-22
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion