Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG urologi, sydöstra sjukvårdsregionen

Den regionala medicinska programgruppen, RMPG, Urologi arbetar för en likvärdig och god vård för alla invånare i den sydöstra sjukvårdsregionen. En nyckelfaktor för detta är att nyttja regionens samlade kompetens inom området urologi på bästa sätt. Arbetsutskottet träffas i olika former ungefär sex gånger per år medan hela RMPG träffas fyra gånger per år.

Möte

  • Kallelse
  • Mötesanteckning
  • Bilaga

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG urologi (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Ingrid Erlandsson (ingår i arbetsutskottet)
David Robinsson
Heimo Lucht
Tomasz Jakubczyk

Landstinget i Kalmar län
Vedran Azinovic (ingår i arbetsutskottet)
Hendrik Bamberg

Region Östergötland
Reidar Källström, ordförande (ingår i arbetsutskottet)
Desirèe Hallberg, sekreterare,
Bengt Folkestad
Per Skoglund
Firas Abdul-Sattar Aljabery

Totalt består RMPG av tre ledamöter från respektive landsting samt en akademisk företrädare från US.

Planerade möten 2018

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG urologi

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG urologi

Uppdaterad: 2018-02-12
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion