Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG öronsjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programgrupper. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen.  Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Möte

  • Kallelse
  • Mötesantecknig
  • Bilaga

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG öronsjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Bozena Wicik Ros

Landstinget i Kalmar län
Gunnita Augustsson, sekreterare, gunnita.augustsson@ltkalmar.se
Karin Rahm Björneld
Sven Tylstedt

Region Östergötland
Tatiana Jaklovska, ordförande

Planerade möten 2018

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG öronsjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG öronsjukvård

Uppdaterad: 2018-01-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion