Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Kvinna sitter vid datorn.

E-hälsa

Nationell strategi för eHälsa syftar till att ge individen möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård och omsorg.

Den kommunala IT-samverkan handlar om att skapa och förstärka samverkan mellan kommunerna, och mellan kommunerna och landstingen, när det gäller IT-användning och utveckling i vård och omsorg.

Det finns en arbetsgrupp för länets IT-utveckling med representanter från kommuner och landsting i Jönköpings län. Uppdraget är att utveckla IT i samverkan utifrån den nationella strategin för e-hälsa.

Regional vision

  • år 2018 ska alla medborgare ha tillgång till sin e-journal.
  • år 2018 ska all e-hälsoutveckling ske gemensamt mellan regionens huvudmän.
  • år 2018 ska Jönköpingregionen ha Sveriges effektivaste vård och omsorg.

Nationell handlingsplan 2013-2018

Center för eHälsa i samverkan, CeHis, har uppdraget att koordinera landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, nationell teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder.

Handlingsplan 2013-2018, Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområde (pdf, nytt fönster)

Kontakt

E-hälsorådet i Jönköpings län
 

Nationell strategi och handlingsplan

Läs mer om den nationella strategin och handlingsplanen: CeHis webbplats (nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-06-23
Sven-Åke Svensson, Kommunikation ledning