Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG ögonsjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programgrupper. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen.  Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Vårdriktlinjer ögonsjukvård

Möte

  • Kallelse
  • Mötesanteckning
  • Bilaga

 

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG ögonsjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Markus Karlsson
Susanne Kauppinen-Svensson
Roman Larin
Leena Tjärnén
Linda Andlöw
Anna Hägg Lagerberg

Landstinget i Kalmar län
Anita Bergsell, sekreterare,
Tomasz Marczuk
Marie Törnlöf
Inger Engdahl

Region Östergötland
Catrin Fernholm
Pierfrancesco Mirabelli
 

Planerade möten 2018

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG ögonsjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG ögonsjukvård

Uppdaterad: 2018-01-18
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion