Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG ögonsjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programgrupper. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen.  Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Vårdriktlinjer ögonsjukvård

Möte 2017-03-01

Möte 2017-04-20

Möte 2017-09-04

Möte 2017-11-15

 

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG ögonsjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2017

Region Jönköpings län
Markus Karlsson
Susanne Kauppinen-Svensson
Roman Larin
Leena Tjärnén
Linda Andlöw
Anna Hägg Lagerberg

Landstinget i Kalmar län
Anita Bergsell, sekreterare,
Tomasz Marczuk
Marie Törnlöf
Inger Engdahl

Region Östergötland
 

Planerade möten 2017

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG ögonsjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG ögonsjukvård

Uppdaterad: 2017-11-21
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion