Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG ögonsjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programgrupper. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen.  Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Vårdriktlinjer ögonsjukvård

Möte 2018-03-07

Möte 2018-04-12

 • Kallelse
 • Mötesanteckning
 • Bilaga

Möte 2018-09-19

 • Kallelse
 • Mötesanteckning
 • Bilaga

Möte 2018-11-14

 • Kallelse
 • Mötesanteckning
 • Bilaga

 

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG ögonsjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Susanne Gross Lagergren
Susanne Kauppinen-Svensson
Amin Kassem
Leena Tjärnén
Linda Andlöw
Anna Hägg Lagerberg

Landstinget i Kalmar län
Sanna Einarsson, sekreterare,
Tomasz Marczuk
Marie Törnlöf
Inger Engdahl

Region Östergötland
Catrin Fernholm
Pierfrancesco Mirabelli, ordförande
 

Planerade möten 2018

 • 2018-04-12, kl 12:00-17:00 Västervik
 • 2018-09-19, förslag Vimmerby
 • 2018-11-14 videomöte

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG ögonsjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG ögonsjukvård

Uppdaterad: 2018-03-19
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion