Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsstaben, regionsjukvårdsledningen, sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsstaben är en samordningsresurs avseende regional utredningsverksamhet för regionsjukvårdsledning och samverkansnämnd. Regionsjukvårdsstaben består av tjänstemän från de samverkande landstingen, med uppdraget att förbereda ärenden och praktiskt planera regionsjukvårdsledningens och samverkansnämndens sammanträden.

Regionsjukvårdsmöten för
 

2018

2017

2016

2014

2013

Kontakt

Gunnita Augustsson
0480-848 54

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Jan-Erik Karlsson, regionsjukvårdssakkunnig
Susanne Yngvesson, regionsjukvårdssakkunnig

Landstinget i Kalmar län
Gunnita Augustsson, regionsjukvårdssakkunnig
Karl Landergren, regionsjukvårdsansvarig

Region Östergötland
Göran Atterfors, regionsjukvårdssakkunnig
Annica Öhrn, regionsjukvårdssakkunning

Uppdaterad: 2018-01-30
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion