Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Vårdstatistik 2018, Regionsjukvårdsledningen

Månatligen presenteras vårdstatistik sammantaget för de verksamheter som ingår i respektive centrumråd. Statistiken presenteras i form av:

  • årsvärden för de fem senaste åren
  • ackumulerade månadsvärden innevarande år jämfört med motsvarande period föregående år
  • rullande 12-månadersvärder för vårdtillfälle och DRG-poäng.

Statistiken avser all vård som utförts oavsett betalningsform.

2018
Månad

Centrumråd
Hjärtsjukvård
Centrumråd
Hälsa psykiatri, barn- och kvinnosjukvård

Centrumråd
Kirurgi, ortopedi och cancersjukvård

Centrumråd
Rekonstruktiv kirurgi
Närsjukvård
Sinnescentrum
Totalt
December          
November          
Oktober          
September          
Augusti          
Juli          
Juni          
Maj      

 

 
April          
Mars          
Februari          

Januari

 

 

 

 

 

 

 Mer information

Arkiv vårdstatistik

Uppdaterad: 2018-01-11
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion