Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regional traumagrupp, sydöstra sjukvårdsregionen

Vid vård av patienter som kommer till sjukhuset med svåra, ofta livshotande skador, är det av stor vikt att alla ”gör rätt” från början för att undvika onödig morbiditet och mortalitet.
Befolkningens förväntan är att akutsjukhusen erbjuder bästa möjliga traumavård och att patienten omhändertas på ett säkert sätt med rätt kompetens.

Traumagruppens uppdrag:

Att genom befintlig närverksstruktur med regionala medicinska programgrupper (RMPG) och Regionala centrumråd verka för stöd och samverkan inom dessa områden för att skapa en välfungerande traumavård vid regionens akutsjukhus.

Medverka i att utarbeta regionala vårdriktlinjer inom ämnet med förtydligande om vårdnivåer och ansvar. Kvalitetssäkra traumavården inom regionen. Delta i utvecklingen med kvalitetsregister SweTrau. Aktivt delta i kunskapsspridning och kompetensutveckling i ämnet.

Logga in

Arbetsmaterial regional traumagrupp, sydöstra sjukvårdsregionen (begränsad behörighet)

Ledamöter 201

Ordförande: Björn Orrehed
Region Jönköpings län
Axel Ros
Björn Orrhede
Linda Lundgren
Thomas Axelsson

Landstinget i Kalmar län
Bengt Arvidsson
Johan Christiansson
Kent Johansson

Region Östergötland
Conny Wallon
Peter Andersson
Per Loftås

Planerande möten 2018

Uppdaterad: 2018-01-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion