Region Jnkpings ln KlinSim
www.klinsim.se

Välkommen som medlem i KlinSim!

Föreningens syfte är att stärka kunskaps- och kompetensutveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering för att därigenom öka patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

Detta sker genom att nationellt och internationellt främja

• samarbete mellan utbildnings/träningscentra

• erfarenhetsutbyte

• pedagogisk utveckling

• verksamhetsutveckling

• kvalitetsutveckling

• forskning

• implementering

• samarbete med andra aktörer inom området.

 

Varför ska du bli medlem i KlinSim?

Som medlem får du möjlighet att ta del av eller delta i föreningens utvecklingsarbeten i de olika arbetsgrupperna. Du får även möjlighet att påverka hur våra nationella träffar ska utformas.

Medlem på föreningens maillista som har betalat medlemsavgift kan delta i årsmöte och har yttrande-, förslags- och rösträtt. Medlem som representerar kommersiella leverantörer och tillverkare har inte rösträtt.

Som avanmäld betraktas den som ej betalat anmälningsavgift senast två veckor före årsmötet.

För att ha rösträtt på årsmöte ska medlemsavgift vara betalt senast två veckor innan årsmöte.

Hur blir jag medlem?

Länk till formulär

Medlemsavgift
I enlighet med beslut i samband med årsmöte 2012-03-16 är medlemsavgiften i föreningen:
 

  • Individuellt medlemskap:
    200 SEK per år
  • Kommersiell leverantör:
    5000 SEK per år
Uppdaterad: 2017-01-12
Magnus Berndtzon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion