Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Inledning

En skada på ryggmärgen leder till motoriska och sensoriska funktionsnedsättningar beroende av var i ryggmärgen skadan sitter och hur omfattande den är. Man delar in ryggmärgsskador i två kategorier beroende på skadeorsak:

  1. Förvärvad traumatisk ryggmärgsskada som orsakats av en olycka, till exempel trafikolycka, fall eller dykning på grunt vatten.
  2. Förvärvad icke traumatisk ryggmärgsskada som är en skada på grund av sjukdom, exempelvis tumör, infektion eller blödning. I tillägg till detta finns medfödda ryggmärgsskador, oftast ryggmärgsbråck, vilka inte ingår i denna regionala riktlinje.

Ryggmärgsskador beskrivs utifrån neurologisk nivå som i sin tur beror på var skadan är lokaliserad. Ligger skadenivån i ryggmärgens cervikala segment, drabbas oftast samtliga extremiteter av funktionsbortfall - tetrapares. Skador längre ned i ryggmärgen, i thoracala lumbala eller sacrala segment, resulterar i funktionsnedsättningar i benen och delar av bålen, parapares.

Traumatisk ryggmärgsskada är en relativt ovanlig diagnos. Sverige har en incidens på cirka 10-15 fall/million invånare, vilket innebär att ungefär 120 personer i Sverige varje år drabbas av traumatisk ryggmärgsskada och prevalensen är omkring 500/million invånare vilket innebär att cirka 5000 individer i Sverige lever med en traumatisk ryggmärgsskada.

Frekvensen icke traumatisk ryggmärgsskada är oklar men sannolikt i nivå med den för traumatisk ryggmärgsskada. Omfattande nedsättning av ryggmärgens funktion och eventuellt medföljande allvarlig multiorganpåverkan kräver ett specifikt multiprofessionellt handhavande från skadeögonblicket/insjuknandet och under patientens återstående livstid.

Ryggmärgsskaderehabilitering bedrivs i sydöstra sjukvårdsregionen vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping (högspecialiserad rehabilitering för regionen samt specialiserad rehabilitering för Östergötland), vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping samt vid Medicinkliniken vid Västerviks sjukhus (specialiserad rehabilitering).

Mer information

Detta är ett underdokument till Ryggmärgsskaderehabilitering

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare