Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

 Körsångare. Körsång är en aktivitet man kan ta del av om man fått kultur på recept. Foto: Johan Werner Avby

Kultur på recept

Kultur på recept 2013-2015

Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Idag finns ett glapp mellan sjukskrivning och arbetsåtergång, det saknas en period där patienten i ett tidigt skede av sin sjukskrivning kan erbjudas en mindre kravfylld insats. Kulturunderstödd rehabilitering kan vara lämplig i detta skede.

Projektet kultur på recept vänder sig till personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär, långvarig smärta och /eller psykisk ohälsa. Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad och sker i samarbete med vårdenhet, arbetsplats/Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Målet är att förbättra hälsa, såväl fysiskt som psykiskt och att man efter avslutad rehabilitering ska kunna återgå till någon form av arbete, arbetsträning eller studier.

Upplägg Kultur på recept
Kultur på recept genomförs i grupp tillsammans med professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor. Kultur på recept pågår under tio veckor med 2 aktiviteter/vecka och avslutas med en utvärdering. Exempel på kulturaktiviteter är eget skapande som måla, tova och sy/träslöjd, körsång, dans och rörelser. Gruppen tar också del av kulturupplevelse som konserter, teaterföreställningar, konstutställningar och biblioteksaktiviteter.

Värdefulla samarbetspartners
Samarbetspartners är länets kommuner, bildningsförbund och lokala kulturaktörer för att få en hållbar organisation. Jönköping, Habo och Mullsjö kommun är först ut i länet med att ha anställt en kulturkoordinator och därmed avsatt ekonomiska medel i projektet.
Vetlanda, Värnamo och Nässjö har gått efter och avsatt ekonomiska medel i projektet.

Skådebanan har avsatt medel till projektet för Kultur på recept är ett projekt som stämmer överens med deras inriktning att väcka intresse till ett kulturellt engagemang.

Genomförda Kultur på recept-grupper

År 2014; 8 grupper har genomförts; 4 grupper i Jönköping, 1 grupp i Habo/Mullsjö, 1 grupp i Vaggeryd och 2 grupper i Eksjö/Nässjö.
Våren 2015; 3 grupper har genomförts; 2 grupper i Jönköping och 1 grupp i Vetlanda.
Hösten 2015; 6 grupper har genomförts; 2 grupper i Jönköping,1 grupp i Habo/Mullsjö, 1 grupp i Vaggeryd, 1 grupp i Gislaved och 1 grupp i Värnamo.

Se högerspalt för startdatum våren 2016

Utvärdering
Projektet utvärderas kvantitativt med enkäter som följer deltagaren under 1 år efter genomgången kultur på recept-grupp och kvalitativt i form av fokusgruppsintervjuer i 5 grupper vid sista tillfället och 3 månader efter. Rapporten planeras att komma ut under hösten 2015.

Remiss
Remissen Kultur på recept finns i Cosmic.
Fyll i blanketten och skriv ut.

Remissen skickas till:
Birgitta Ekeberg Kultur på recept
Folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län
Box 1024 551 11 Jönköping

 

Aktuellt

Utvärderingen av Kultur på recept kommer under maj/juni att publiceras
på webbsidan http://plus.rjl.se/kulturivarden
 
Lyckat med Kultur på recept, Värnamo nyheter 16 maj 2016 (nytt fönster)

Kultur på recept ger effekt, Jönköpings Posten 2 december 2015 (nytt fönster)

Kultur på recept minskar sjukskrivning, Sveriges Radio P4 Jönköping, 1 december 2015 (nytt fönster)

Kultur på recept - en medicin som hjälper, Vetlanda Posten, 17 september 2015 (nytt fönster)

Kultur på recept når fler, Svenska Dagbladet, Göteborg TT, 23 oktober 2014 (nytt fönster)

 

Dokumentation
Utbildningsdag på Vandalorum den 23 april ” Kulturens och naturens återhämtande effekter i rehabiliterings arbetet”. 
Program den 23 april
Presentation del 1. Gunnar Bjursell
Presentation del 2. Gunnar Bjursell

Projektledare/Kulturkoordinator

Projektledare
Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska/musikterapeut
T. 036-32 41 73, M. 0705450605

Kulturkoordinator
Jönköping, Habo, Mullsjö

Karin Widerberg
036-415 67, 0761-807907

Vetlanda
Josefin Bogelid

Värnamo
Cecilia Gustavsson

Gruppstart 2016


Våren 2016
Jönköping grupp 1:
25/1 infoträff, 1/2 aktiviteter börjar, måndagar och onsdagar, 13.30 - 16.00
Jönköping grupp 2: 4/4 infoträff, måndagar och onsdagar, 13.30 - 16.00
Habo/Mullsjö: 23/2 infoträff, 3/3 aktiviteter börjar, tisdagar och torsdagar, 13.30 - 16.00 
Vetlanda: 6/4 infoträff, måndagar och onsdagar, 13.30 - 16.00. Aktiviteterna påbörjas den 11/4

Hösten 2016
Jönköping grupp 1: 
5/9 infoträff, måndagar och onsdagar, 13.30 - 16.00
Jönköping grupp 2: 17/10 infoträff, måndagar och onsdagar, 13.30 - 16.00
Habo/Mullsjö: 6/9 infoträff, tisdagar och torsdagar, 13.30 - 16.00
Värnamo: 19/9 infoträff, 26/9 aktiviteterna börjar, 30/11 avslut. Måndagar och onsdagar, 13.30 - 16.00
Gislaved/Gnosjö: 5/10 infoträff, 10/10 aktiviterena börjar, 14/12 avslut. Måndagar och onsdagar, 13.30 - 16.00.

Styrgrupp

Jesper Ekberg (ordf.)
Paula Bergman
Birgitta Ekeberg

Arbetsgrupp

Märit Lundsten
Helena Gustafsson
Camilla Nohammar (adj)
Liselott Lundqvist (adj)
Paula Bergman 
Birgitta Ekeberg

Presentationsmaterial

Folder Kultur på recept
Presentation Kultur på recept 2

Information till patienter

Information på 1177

Mer information

Den kulturella hjärnan, webbplats Karolinska institutet (nytt fönster)

Kultur på recept, webbplats Region Skåne (nytt fönster)

Film projektet Kultur på recept 2.0, webbplats region Skåne (nytt fönster)

Låt doktorn skriva ut kultur på recept, Dagens Samhälle (nytt fönster)

Kulturunderstödd rehabilitering gör människor friskare, Helsingborgs Dagblad 19/9 2013 (nytt fönster)

Kultur gör att människor mår bättre, Sydsvenskan 18/9 2013 (nytt fönster)

Kultur ett outnyttjat vårdverktyg, Dagens Nyheter 29/10 2013 (nytt fönster)

Lågt psykiskt välbefinnande leder till längre sjukskrivningar, avhandling dec 2013 (nytt fönster)

Mer information om Kultur i vården på vår hemsidan,
plus.rjl.se/kulturivarden

Uppdaterad: 2016-08-18
Birgitta Ekeberg, Folkhälsoarbete, Verksamhetsnära funktion