Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Kulturunderstödd rehabilitering

(tidigare Kultur på recept)
 

Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Idag finns ett glapp mellan sjukskrivning och arbetsåtergång, det saknas en period där patienten i ett tidigt skede av sin sjukskrivning kan erbjudas en mindre kravfylld insats. Kulturunderstödd rehabilitering kan vara lämplig i detta skede.

Kulturunderstödd rehabilitering vänder sig till personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller ospecifierad smärta.
Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad och sker i samarbete med vårdenhet, arbetsplats/Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Målet är att förbättra hälsa, såväl fysiskt som psykiskt och att man efter avslutad rehabilitering ska kunna återgå till någon form av arbete, arbetsträning eller studier.

Upplägg Kulturunderstödd rehabilitering 
Kulturunderstödd rehabilitering genomförs i grupp tillsammans med professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor. Rehabiliteringen pågår under tio veckor med 2 aktiviteter/vecka och avslutas med en återträff ca 3 veckor efter avslutad rehabilitering. Exempel på kulturaktiviteter är eget skapande som måla, tova och sy/träslöjd, körsång, dans och rörelser. Gruppen tar också del av kulturupplevelse som konserter, teaterföreställningar och konstutställningar/utställningar.

Värdefulla samarbetspartners
Samarbetspartners är länets kommuner, bildningsförbund och lokala kulturaktörer för att få en hållbar organisation. Kommuner som är med i samverkansmodellen är Jönköping, Habo, Mullsjö, Vetlanda, Värnamo, Gislaved och Vaggeryd.
 

Genomförda grupper
2014, 8 grupper har genomförts; 4 grupper i Jönköping, 1 grupp i Habo/Mullsjö, 1 grupp i Vaggeryd och 2 grupper i Eksjö/Nässjö.
Våren 2015, 3 grupper har genomförts; 2 grupper i Jönköping och 1 grupp i Vetlanda.
Hösten 2015, 6 grupper har genomförts; 2 grupper i Jönköping, 1 grupp i Habo/Mullsjö, 1 grupp i Vaggeryd, 1 grupp i Gislaved och 1 grupp i Värnamo.
Våren 2016, 4 grupper har genomförts; 2 grupper i Jönköping, 1 grupp i Vetlanda och 1 grupp i Habo/Mullsjö
Hösten 2016, 5 grupper har genomförts; 2 grupper i Jönköping, 1 grupp i Habo/Mullsjö, 1 grupp i Gislaved och 1 grupp i Värnamo.
Våren 2017, 5 grupper har genomförts; 2 grupper i Jönköping, 1 grupp i Habo/Mullsjö, 1 grupp Värnamo och 1 grupp i Gislaved.

Se högerspalt för startdatum av grupper för hösten 2017

Utvärdering
Projektet har utvärderats kvantitativt med enkäter som följt deltagaren under 1 år efter genomgången kultur på recept-grupp och kvalitativt i form av fokusgruppsintervjuer i 5 grupper vid sista tillfället och 3 månader efter.
Läs gärna rapporten som ligger utlagd i högerspalten på sidan.

Denna utvärdering är en första uppföljning men fler kommer att följa inom doktorandarbete på Kulturunderstödd rehabilitering med start 2017, folkhälsosektionen, Region Jönköpings län.

Remiss
Remissen Kultur på recept finns i Cosmic.
Gå in på blanketter - gå in på övriga blanketter.
Fyll i och skriv ut.
(Inom kort kommer en ny version av remissen. Den har då ändrat namn till Kulturunderstödd rehabilitering. Den kommer att finnas på samma ställe som den förra.)

Remissen skickas till:
Birgitta Ekeberg Kulturunderstödd rehabilitering
Folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län
Box 1024 551 11 Jönköping

 

Aktuellt

Utvärderingsrapporten är klar!
Gå gärna in på länken och läs.

Rapport Kultur på recept

Denna utvärdering är en första uppföljning men fler kommer att följa inom doktorandarbete på Kultur på recept med start 2017.

Lyckat med Kultur på recept, Värnamo nyheter 16 maj 2016 (nytt fönster)

Kultur på recept ger effekt, Jönköpings Posten 2 december 2015 (nytt fönster)

Kultur på recept minskar sjukskrivning, Sveriges Radio P4 Jönköping, 1 december 2015 (nytt fönster)

Kultur på recept - en medicin som hjälper, Vetlanda Posten, 17 september 2015 (nytt fönster)

Kultur på recept når fler, Svenska Dagbladet, Göteborg TT, 23 oktober 2014 (nytt fönster)

Dokumentation
Utbildningsdag på Vandalorum den 23 april ” Kulturens och naturens återhämtande effekter i rehabiliterings arbetet”. 
Program den 23 april
Presentation del 1. Gunnar Bjursell
Presentation del 2. Gunnar Bjursell

Kontaktpersoner - länsövergripande

Länskoordinator - Kultur på recept
Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska/musikterapeut
T. 010-24 241 73, M. 070-545 0605

Processledare Kultur för hälsa
Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Tel. 010-24 242 11, 070-698 0100

Kulturkoordinator

Jönköping, Habo, Mullsjö
Karin Widerberg
036-415 67, 0761-807907

Vetlanda
Josefin Bogelid

Värnamo
Cecilia Gustavsson
0370-37 76 56

Gislaved
Gunilla Allard

Gruppstart


Hösten 2017
Jönköping:
26/9 infoträff. Måndagar och onsdagar 13.30 - 16.00.
Habo/Mullsjö: 14/11 infoträff. Tisdagar och torsdagar 13.30 - 16.00.
Jönköping: Denna grupp skjuts fram och startar i februari 2018
(13/11 infoträff. Måndagar och onsdagar 13.30 - 16.00.)
Gislaved:18/9 infoträff, 25/9 start av aktiviteter. Måndagar och onsdagar 13.30 - 16.00.
Vetlanda: 2/10 infoträff, 9/10 start av aktiviteter. Måndagar och onsdagar 13.30 - 16.00.
Värnamo: 9/10 infoträff, 16/10 start av aktiviteter. Måndagar och onsdagar 13.30 - 16.00.

 

Styrgrupp

Jesper Ekberg (ordf.)
Paula Bergman
Birgitta Ekeberg

Presentationsmaterial

Folder Kulturunderstödd rehabilitering
PPT Kulturunderstödd rehabilitering

Information till patienter

Information på 1177

Mer information

Den kulturella hjärnan, webbplats Karolinska institutet (nytt fönster)

Kultur på recept, webbplats Region Skåne (nytt fönster)

Film projektet Kultur på recept 2.0, webbplats region Skåne (nytt fönster)

Låt doktorn skriva ut kultur på recept, Dagens Samhälle (nytt fönster)

Kulturunderstödd rehabilitering gör människor friskare, Helsingborgs Dagblad 19/9 2013 (nytt fönster)

Kultur gör att människor mår bättre, Sydsvenskan 18/9 2013 (nytt fönster)

Kultur ett outnyttjat vårdverktyg, Dagens Nyheter 29/10 2013 (nytt fönster)

Lågt psykiskt välbefinnande leder till längre sjukskrivningar, avhandling dec 2013 (nytt fönster)

Mer information om Kultur i vården på vår hemsidan,
plus.rjl.se/kulturivarden

Uppdaterad: 2017-11-08
Birgitta Ekeberg, Folkhälsoarbete, Verksamhetsnära funktion