Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Kulturunderstödd rehabilitering

(tidigare Kultur på recept)
 

Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Idag finns ett glapp mellan sjukskrivning och arbetsåtergång, det saknas en period där patienten i ett tidigt skede av sin sjukskrivning kan erbjudas en mindre kravfylld insats. Kulturunderstödd rehabilitering kan vara lämplig i detta skede.

Kulturunderstödd rehabilitering vänder sig till personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller ospecifierad smärta.
Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad och sker i samarbete med vårdenhet, arbetsplats/Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Målet är att förbättra hälsa, såväl fysiskt som psykiskt och att man efter avslutad rehabilitering ska kunna återgå till någon form av arbete, arbetsträning eller studier.

Upplägg Kulturunderstödd rehabilitering 
Kulturunderstödd rehabilitering genomförs i grupp tillsammans med professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor. Rehabiliteringen pågår under tio veckor med 2 aktiviteter/vecka och avslutas med en återträff ca 3 veckor efter avslutad rehabilitering. Exempel på kulturaktiviteter är eget skapande som måla, tova och sy/träslöjd, körsång, dans och rörelser. Gruppen tar också del av kulturupplevelse som konserter, teaterföreställningar och konstutställningar/utställningar.

Värdefulla samarbetspartners
Samarbetspartners är länets kommuner, bildningsförbund och lokala kulturaktörer för att få en hållbar organisation. Kommuner som är med i samverkansmodellen är Jönköping, Habo, Mullsjö, Vetlanda, Värnamo, Gislaved och Vaggeryd.
 

Genomförda grupper
2014, 8 grupper har genomförts; 4 grupper i Jönköping, 1 grupp i Habo/Mullsjö, 1 grupp i Vaggeryd och 2 grupper i Eksjö/Nässjö.
Våren 2015, 3 grupper har genomförts; 2 grupper i Jönköping och 1 grupp i Vetlanda.
Hösten 2015, 6 grupper har genomförts; 2 grupper i Jönköping, 1 grupp i Habo/Mullsjö, 1 grupp i Vaggeryd, 1 grupp i Gislaved och 1 grupp i Värnamo.
Våren 2016, 4 grupper har genomförts; 2 grupper i Jönköping, 1 grupp i Vetlanda och 1 grupp i Habo/Mullsjö
Hösten 2016, 5 grupper har genomförts; 2 grupper i Jönköping, 1 grupp i Habo/Mullsjö, 1 grupp i Gislaved och 1 grupp i Värnamo.
Våren 2017, 5 grupper har genomförts; 2 grupper i Jönköping, 1 grupp i Habo/Mullsjö, 1 grupp Värnamo och 1 grupp i Gislaved.
Hösten 2017, 5 grupper har genomförts; 1 grupp i Jönköping, 1 i Habo/Mullsjö, 1 grupp i Gislaved, 1 grupp i Värnamo och 1 grupp i Vetlanda.

Se högerspalt för startdatum av grupper för våren 2018

Utvärdering
Projektet har utvärderats kvantitativt med enkäter som följt deltagaren under 1 år efter genomgången kultur på recept-grupp och kvalitativt i form av fokusgruppsintervjuer i 5 grupper vid sista tillfället och 3 månader efter.
Läs gärna rapporten som ligger utlagd i högerspalten på sidan.

Denna utvärdering är en första uppföljning men fler kommer att följa inom doktorandarbete på Kulturunderstödd rehabilitering med start 2017, folkhälsosektionen, Region Jönköpings län.

Remiss
Remissen Kultur på recept finns i Cosmic.
Gå in på blanketter - gå in på övriga blanketter.
Fyll i och skriv ut.
(Inom kort kommer en ny version av remissen. Den har då ändrat namn till Kulturunderstödd rehabilitering. Den kommer att finnas på samma ställe som den förra.)

Remissen skickas till:
Birgitta Ekeberg Kulturunderstödd rehabilitering
Folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län
Box 1024 551 11 Jönköping

 

Aktuellt

  • Från och med 2017  byter kultur på recept namn till kulturunderstödd rehabilitering
  • Från och med 2018 noteras med pinnstatistik de som tackar nej till KUR på nedan dokument. Syftet är att ta reda på om det är vissa målgrupper som tackar nej i högre utsträckning än andra. Dokumentationen ingår i studien Kulturunderstödd rehabilitering.
  • Dokument för att notera de som tackar nej (word)  Endast pinnstatistik!
  • Dokumentet mejlas till   efter varje påbörjad KUR-grupp i aktuellt område.

Gruppstarter våren 2018

Våren 2018
Jönköping:
14/3 infoträff

Habo/Mullsjö: 13/3 infoträff

Gislaved: OBS! Uppstart i september

Värnamo:  5/3 infoträff, måndagar och onsdagar. Avslut 21 maj.

Vetlanda: Uppstart september 

Kulturkoordinatorer

Jönköping
Karin Widerberg
036-415 67, 0761-807907

Habo och Mullsjö
Ulrika Florin

Vetlanda
Josefin Bogelid

Värnamo
Cecilia Gustavsson
0370-37 76 56

Gislaved
Gunilla Allard

Kontaktpersoner - länsövergripande

Länskoordinator - Kultur på recept
Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska/musikterapeut
T. 010-24 241 73, M. 070-545 0605

Processledare Kultur för hälsa
Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Tel. 010-24 242 11, 070-698 0100 

Remiss

Remissen Kultur på recept finns i Cosmic.
Gå in på blanketter - gå in på övriga blanketter.
Fyll i och skriv ut.

Ny remiss december 2017
Remiss kulturunderstödd rehabilitering Under december 2017 uppdateras remissen. Den har då ändrat namn till Kulturunderstödd rehabilitering. Den kommer att finnas på samma ställe som den förra.

Remissen skickas till:
Birgitta Ekeberg Kulturunderstödd rehabilitering
Folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län
Box 1024 551 11 Jönköping

Forskningsstudie

Kulturunderstödd rehabilitering ingår sedan 2017 i forskningsstudie med kontrollgrupp inom ramen för ett doktorandarbete.

Forskningsdesign
I avhandlingen ingår både kvalitativa och kvantitativa studier.

De kvalitativa studierna kommer undersöka deltagares respektive remittenters syn på KUR. Metod för datainsamling kommer att vara fokusgrupp och enskilda intervjuer.

Den kvantitativa studien har en kvasiexperimentell design med kontrollgrupp och består av före och eftermätningar. Data samlas in genom enkäter och registerdata

Projektbeskrivning forskningsstudien: Kulturunderstödd rehabilitering - en väg tillbaka till hälsa och arbete

Information vårdpersonal

Information till patienter som deltar i KUR förfrågan om deltagande i studie

Information till patienter förfrågan om att delta i kontrollgrupp

Utvärdering av pilotprojektet 2014-2016

  Du når rapporten via länken Rapport Utvärdering Kultur på recept 2014-2016

Uppmärksammat i media

Lyckat med Kultur på recept, Värnamo nyheter 16 maj 2016 (nytt fönster)

Kultur på recept ger effekt, Jönköpings Posten 2 december 2015 (nytt fönster)

Kultur på recept minskar sjukskrivning, Sveriges Radio P4 Jönköping, 1 december 2015 (nytt fönster)

Kultur på recept - en medicin som hjälper, Vetlanda Posten, 17 september 2015 (nytt fönster)

Kultur på recept når fler, Svenska Dagbladet, Göteborg TT, 23 oktober 2014 (nytt fönster)

Dokumentation

Utbildningsdag på Vandalorum den 23 april ” Kulturens och naturens återhämtande effekter i rehabiliterings arbetet”. 
Program den 23 april
Presentation del 1. Gunnar Bjursell
Presentation del 2. Gunnar Bjursell

Styrgrupp

Jesper Ekberg (ordf.)
Paula Bergman
Birgitta Ekeberg

Presentationsmaterial

Folder Kulturunderstödd rehabilitering
PPT Kulturunderstödd rehabilitering

Information till patienter

Information på 1177

Mer information

Den kulturella hjärnan, webbplats Karolinska institutet (nytt fönster)

Kultur på recept, webbplats Region Skåne (nytt fönster)

Film projektet Kultur på recept 2.0, webbplats region Skåne (nytt fönster)

Låt doktorn skriva ut kultur på recept, Dagens Samhälle (nytt fönster)

Kulturunderstödd rehabilitering gör människor friskare, Helsingborgs Dagblad 19/9 2013 (nytt fönster)

Kultur gör att människor mår bättre, Sydsvenskan 18/9 2013 (nytt fönster)

Kultur ett outnyttjat vårdverktyg, Dagens Nyheter 29/10 2013 (nytt fönster)

Lågt psykiskt välbefinnande leder till längre sjukskrivningar, avhandling dec 2013 (nytt fönster)

Mer information om Kultur i vården på vår hemsidan,
plus.rjl.se/kulturivarden

Uppdaterad: 2018-02-12
Birgitta Ekeberg, Folkhälsoarbete, Verksamhetsnära funktion