Region Jnkpings ln Specialvisning museum
plus.rjl.se/aldreochkultur

Möten med Minnen våren 2013

20-21 maj var Jeanette Rangner Jacobsson, konstpedagog, Nationalmuseum, Stockholm i Småland och höll workshops på Vetlanda museum, Vandalorum i Värnamo, Länsmuseet i Jönköping och Norrahammars Industri Museum. Det var intensiva men givande dagar.

Norrahammars Industri Museum hade en liten provvisning redan ett par dagar efter workshopen och Vandalorum börjar sin första specialvisning 18 juni i liten skala. Vetlanda och Jönköping startar specialvisningar till hösten.
 

Möten med minnen/utbildningsdag på Vandalorum

Måndagen 18 mars 2013, anordnade Paula Bergman och Eva Timén, folkhälsoplanerare på Landstinget i Jönköpings län samt Ann Johansson, projektkoordinator i vårt projekt ”Med gemensam kraft -för ett aktivt liv som senior”, en uppstartsdag för "Möten med Minnen" i Jönköpings län. Dagen arrangerades på Vandalorum i Värnamo.

Liselotte Jansson    Jeanette Ragner Bild till vänster: Liselotte Jansson, vice ordförande Alzheimerfonden presenterar Möten med Minnen.
Bild till höger: Jeanette Rangner Jacobsson håller i en workshop på Vandalorum.

Filmer från Möten med minnen

Jenny Erikssons föreläsning i temat Både stark och svag.   Jeanette Rangners föreläsning på Vandalorum
Dokumentation från workshop på Vetlanda museum AnnCharlotte Roupe föreläser om
bemötandeaspekter vid Alzheimers sjukdom 

Sammandrag av konferensen Möten med minnen

     


Museum of Modern Art (MoMA) i New York startade 2006 projektet “Meet Me”-Making Art Accessible to people with Dementia. Projektet ger demenssjuka möjlighet att komma i kontakt med sig själva och sina minnen.

Alzheimerfonden och dess samarbetspartners, Alzheimerfonden, Nationalmuseum, Svenskt Demenscentrum, Demensförbundet,  är initiativtagare till att introducera projektet i Sverige under namnet ”Möten med Minnen”. Projektet möjliggörs tack vare finansiering från Svenska PostkodLotteriet.

Inom projektet ”Med gemensam kraft -för ett aktivt liv som senior” kommer det förutom öppna specialvisningar på intresserade museer i länet, också att erbjudas gruppverksamhet under ett flertal återkommande träffar på Jönköpings Länsmuseum och Vandalorum, vilka också kommer att utvärderas vetenskapligt.

Landstinget i Jönköpings samarbetar i detta projekt med Alzheimerfonden, Nationalmuseum, Svenskt Demenscentrum, Demensförbundet och Vandalorum och Möten med minnen möjliggörs tack vare finansiering från Svenska PostkodLotteriet.
Alzheimerfondens webbplats (nytt fönster)

Uppdaterad: 2013-08-08
Julia Sandwall, Kulturprojekt