Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Barn med diabetes

Det finns olika typer av diabetes; diabetes typ 1, graviditetsdiabetes och diabetes typ 2. Diabetes typ 1 brukar komma tidigt i livet. Diabetes typ 2 är vanligast och kommer oftast i vuxen ålder. Sjukdomen kan vara ärftlig men kan också bero på vilka levnadsvanor man har. Sjukdomen är ärftlig och går inte att bota men när man har hittat en behandling som fungerar bra går det att leva ett bra liv med sin sjukdom.

I Sverige har 7-8 000 barn och ungdomar diabetes, med pågående behandling.

(Källa: Barndiabetesfonden, 1177 Vårdguiden)

Diabetes under skoldagen

Nationella Diabetesteamet och Diabetes i Skolan-projektet har tagit fram en individuell vårdplan för egenvård i skolan av diabetes. Varje barndiabetesmottagning är enligt lag skyldig att ansvara för att vårdplanen fylls i och att se till att den efterlevs i samarbete med familj och skola.

Diabiträknare, 500- och 100-regeln

Diabit-räknaren hjälper dig använda 500-regeln för kolhydratsdos och 100-regeln för sänkningsdos.

500-regeln kallas en tumregel för hur mycket direktverkande insulin man behöver till en viss mängd kolhydrater i maten. Det är i första hand kolhydraterna som behöver insulin för att tas upp i kroppen och göra nytta.

100-regeln kallas en tumregel för dosering av extra insulin, när blodsockret är högre än målvärdet.

Diabit, Diabiträknare (nytt fönster)

Diabetesförbundet

Svenska Diabetesförbundet är en ideell intresseorganisation för personer med diabetes, anhöriga och vårdpersonal.

Som intresseorganisation samlar förbundet personer som vill förbättra livsvillkoren för människor med diabetes och deras närstående. De bevakar deras intressen för det gemensamma målet - att minimera konsekvenserna av sjukdomen.

Diabetesförbundet (nytt fönster)

Tips om tidningar och böcker

Bamse och Lill-Mickel

Bamse och Lill-Mickel är en tidning för barn om diabetes typ 1. Bamsetidningens syfte är att på ett lekfullt och pedagogiskt vis lära kompisar, syskon och klasskompisar om sjukdomen. Även barn som lever med typ 1-diabetes har glädje av tidningen.

Diabetesförbundet, Bamse och Lill-Mickel, en specialtidning om diabetes (nytt fönster)

Kanin Blå och vännerna

I boken Kaninen Blå och vännerna förklaras diabetes på ett enkelt och lättförståeligt vis. Boken vänder sig till mindre barn med diabetes, till deras familjer, syskon och kompisar; vuxna som vill förklara för barn och även till pedagoger och vårdpersonal.

Diabetesförbundet, Kanin blå och vännerna (nytt fönster)

Låt det gå ett år

Boken Låt det gå ett år är en ärlig berättelse om en helt vanlig familj som tvingas ändra sitt liv utan att vara förberedda på det när dottern insjuknar i diabetes typ 1. Författaren beskriver den berg- och dalbana familjens tillvaro förvandlades till och hur det påverkade alla berörda, framförallt första året.

Diabetesförbundet, Låt det gå ett år (nytt fönster)

Diabit.se

Webbplatsen diabit.se förmedlar information om diabetes typ 1 hos barn och unga från personer med erfarenheter som patient eller förälder, kunnig och specialiserad vårdpersonal.

Film om att vara barn och ha diabetes i skolan

Gå in på länken nedan och scrolla ner till filmen "September":

En helt vanlig ovanlig familj, Diabit.se (nytt fönster)

 

Kontakt

Kontakt - Barn med diabetes

Mer information

Frågelåda för personal

Arbetar du med barn och har frågor om diabetes? Kontakta . Frågor och svar publiceras.

Uppdaterad: 2016-09-05
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion