Region Jnkpings ln Äldre och kultur
plus.rjl.se/aldreochkultur

Läskraft och mångfald studiecirkel

Vill du träffa nya vänner? Vill du mötas i samtal kring litteratur? Vill du känna gemenskap och glädje kring det som känns angeläget för dig?

Vi vill skapa en känsla av sammanhang och en meningsfull tillvaro för personer med utländsk bakgrund som lever och åldras i Sverige. I studiecirkelform vill vi möjliggöra
möten mellan människor för att skapa gemenskap och samvaro.

För vem?

  • Du som har utländsk bakgrund.
  • Du som vill träffa andra för en stunds gemenskap.
  • Du som söker nya vänner.

Hur går det till?

Vi träffas varje eller varannan vecka, cirka två timmar varje gång. Vi samtalar och läser och pratar om ämnen som känns aktuella och intressanta för gruppens deltagare.
I stunden ingår också fika.
Plats: Biblioteket eller Studieförbundet Vuxenskolan.

Hur anmäler jag mig som deltagare?

Vill du veta mer eller anmäla dig till studiecirkeln, vänligen ta kontakt med
kontaktpersonerna i din kommun (se längre ner på den här sidan).

Vi får idag allt fler äldre personer med utländsk bakgrund på våra svenska äldreboenden. Många finns också i hemmen och tenderar ofta att bli utanför det svenska samhället. Det räcker också att vara äldre och åldras i ett främmande land. Bara det kan vara en form av
ensamhet.

”Läskraft och mångfald” är en del i Landstinget i Jönköpings läns projekt ”Äldre och kultur: Med gemensam kraft – för ett rikt liv som senior”. ”Läskraft och mångfald” syftar till att skapa stimulans och gemenskap för äldre personer med utländsk bakgrund. I samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Länsbibliotek Jönköping och länets
kommunbibliotek erbjuds tillfällen till gemenskap genom att i studiecirkelform träffas kring läsandet och berättelsen

Tre pilotkommuner

Verksamhet är under uppbyggnad i tre av länets kommuner: Jönköping, Tranås och Värnamo. Personal från de lokala biblioteken och Studieförbundet Vuxenskolan arbetar tillsammans i nära kontakt med viktiga nyckelpersoner i kommunerna, som fungerar som länken till olika föreningar och andra kontakter, som är värdefulla i sammanhanget.

…och sedan?

Tanken är sedan att gemenskap och samtal kring läsandet och berättelsen kommer atterbjudas i studiecirkelform på såväl äldreboenden som på studieförbund och på bibliotek. Det är de olika förutsättningarna och behoven i de enskilda kommunerna som styr på vilket sätt verksamheten kommer att fungera.

Kontaktpersoner

Jönköping

Studieförbundet Vuxenskolan
Gentiana Marmullakaj
Tel: 036-290 64 35
E-post:

Öxnehaga bibliotek
Uli Wollrab
Tel: 036-10 50 76
E-post: ulrich.wollrab@jonkoping.se

Värnamo

Studieförbundet Vuxenskolan
Theresa Eriksson
Tel: 0370-65 62 50
E-post: theresa.eriksson@sv.se

Vråenbiblioteket/Träffpunkt Vråen
Annelie Hermansson
Tel: 0370-37 76 12
E-post: annelie.c.hermansson@varnamo.se

Tranås

Studieförbundet Vuxenskolan
Bodil Nordgren
Tel: 0140-63 04
E-post: bodil.nordgren@sv.se

Tranås bibliotek
Magnus Grehn
Tel: 0140-682 04
E-post: magnus.grehn@tranas.se

Projektansvariga

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län
Christina Heldemarkson
Tel: 036-290 64 43
E-post: christina.heldemark@sv.se

Länsbibliotek Jönköping
Landstinget i Jönköpings län
Annhild Ottosson
Tel: 036-32 84 93
E-post: annhild.ottosson@rjl.se  

Uppdaterad: 2013-03-25
Julia Sandwall, Kulturprojekt