Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

Libris för folkbiblioteken i Jönköpings län

I samverkan med och i en överenskommelse mellan länets folkbibliotek och Regionbibliotek Region Jönköpings län genomförs ett utvecklingsarbete med målet att bli ett Libris-registrerande län!

I samarbete med Sveriges depåbibliotek och lånecentral inbjuder regionbiblioteket länets bibliotek till katalogiseringskurs för folkbibliotek i Libris under våren 2016 och våren 2017.
 
Vårens kurstillfälle 2016 genomfördes den 4 februari och den 3 mars. Deltagande bibliotek var Aneby, Eksjö, Nässjö, Vaggeryd, Gnosjö, Mullsjö, Habo och sjukhusbiblioteket Ryhov:
En glimt från kurstillfälle 1

Den 29 september 2015 hade vi ännu ett introduktionsmöte om Libris, se dokumentation.

Förstudie

Regionbibliotek Region Jönköpings län initierade under sommaren 2013 arbetet med en förstudie kring Libris för biblioteken i Jönköpings län. Viveca Nyström, VNAB arkiv & bibliotek har genomfört förstudien. ”Vilka behov och förutsättningar behövs för att biblioteken i Jönköpings län ska bli Librisregistrerande?” Svaret på denna fråga finns att ta del av i förstudien:
Folkbiblioteken och Libris i Jönköpings län – en förstudie (pdf, nytt fönster)

 

Kungliga biblioteket och projektet Libris för folkbiblioteken

Kungliga biblioteket, KB, har sedan 2011 ett utvidgat uppdrag, vilket innebär ett samordnings- och utvecklingsansvar för hela landets bibliotekssektorer.
Inför detta nya uppdrag genomförde KB dialogsamtal med landets olika bibliotek, för att få en bild av vilka gemensamma utvecklingsfrågor som ansågs viktigast för dem.
En gemensam nationell katalog för offentliga bibliotek, var det budskap som KB mötte genomgående i sina samtal med landets bibliotek!
KB har därför prioriterat detta önskemål och med LIBRIS som bas pågår utvecklingsarbetet för att skapa förutsättningar för en nationell bibliotekskatalog.

LIBRIS välkomnar nu landets folkbibliotek att ansluta sig till Libriskollektivet!

Folkpost på tre sekunder – en plan med sikte mot en nationell katalog (pdf, nytt fönster)
– rapporten som förklarar centrala delar som KB, LIBRIS-enheten kommer arbeta vidare med (juni 2011)

Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris presenterar här en sammanfattning av en rapport som kommer senare i maj 2013.
Gruppens uppdrag är att undersöka förutsättningar och behov för folkbiblioteken att ingå i Libris-kollektivet.
 

 

 

För mer information:
Annhild Ottosson, Regionbibliotek Region Jönköpings län

 

Uppdaterad: 2016-05-26
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län