Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Elin Lindskog
Landstinget i Kalmar län
0480-843 29

Moa Rosholm
Landstinget i Kalmar län
0480-426 608

 

Uppdaterad: 2018-01-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion