Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Arkiv mötesanteckningar, regionsjukvårdsledningen, sydöstra sjukvårdsregionen

Kontakt

Henning Elvtegen, Landstinget i Östergötlands län
010-1037062
henning.elvtegen@lio.se

Uppdaterad: 2018-01-08
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion