Region Jnkpings ln Regionbibliotek
plus.rjl.se/regionbibliotek

R.E.A.D. -hundar i Sverige - en förstudie

R.E.A.D är förkortning för Reading Education Assistance Dogs. En verksamhet som tog sin start i Salt Lake City i USA 1999, som innebar att barn som hade svårigheter med sin läsning fick gå och ”läsa” för en hund. En aktivitet som visade sig ge ett mycket gott resultat. En hunds närhet ger trygghet och ger en bättre koncentration till det läsande barnet. Verksamheten blev permanent och har resulterat i att det idag finns mer än 2000 läshundar i olika delstater i USA!

Verksamheten har sedan spritt sig till England och Finland, med lika gott resultat. I Sverige har det också testats och nu genomförs förstudien R.E.A.D hundar i Sverige i Jönköpings län.

Eva Töllner, bibliotekschef på kommundelsbiblioteket i Bankeryd och projektledare för förstudien genomför under år 2013 arbetet i syfte att sprida kunskap om metoden och testa den i den egna verksamheten, för att undersöka förutsättningar för att skapa grunden för en bestående verksamhet vid biblioteket. I förlängningen är målet att verksamheten ska inspirera och spridas till övriga bibliotek i Jönköpings län för att i samarbete med pedagoger ”bygga” sitt koncept med lästräning tillsammans med hundar.

Samarbetspartners är
Bankeryds bibliotek, Attarpsskolan, Skolbibliotek på Åland, Kultur Jönköpings kommun och Länsbibliotek Jönköping.

Förstudien genomförs med bidrag från Statens kulturråd och Länsbibliotek Jönköping

projektets blogg kan du läsa mer och följa aktuella händelser

Rapport av förstudien

Konferens 27 november 2013

 

 

Projektledare:
Eva Töllner, Bankeryds bibliotek
, tel.
036 – 10 50 64

 

Kontaktperson Länsbibliotek Jönköping
Annhild Ottosson
, tel. 036-32 84 93

Uppdaterad: 2014-02-24
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län