Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Biblioteket Ryhov, foto: Smålandsbilder.se

Sjukhusbiblioteket Ryhov

Sjukhusbiblioteket finns i Blomstergången på entréplanet och är ett bibliotek med facklitteratur med tonvikt på omvårdnad och skönlitteratur. Här finns också tidningar och tidskrifter.
Biblioteket vänder sig i första hand till patienter och personal.

Tonvikten ligger på böcker inom medicin, hälso- och sjukvård. En del av litteraturen är särskilt utvald för dig som vill ha lättläst information om hälsa och sjukdomar. Biblioteket förser sjukhusets anställda med litteratur för yrkesutövning, vidareutbildning och forskning/utveckling.
 

Tidningsrum

 
I bibliotekets tidningsrum finns både dagstidningar och populära tidskrifter samt tidskrifter som rör hälsa och sjukdomar, t ex från patientföreningar. 
Du kan boka en dator för att söka information på Internet och läsa din e-post.


Ring så kommer vi

Om du är patient på sjukhuset kan du kontakta biblioteket så får du besök av en bibliotekarie. Du kan låna tidningar, böcker, filmer och ljudböcker.
 
Ring biblioteket (010-2422491) om du har tillgång till patienttelefon eller be avdelningspersonalen kontakta oss.

I många väntrum och dagrum finns dessutom böcker och tidningar utlagda av biblioteket.


 

Kontakt

Sjukhusbiblioteket
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
tel.  010-242 24 91
biblioteket.jonkoping@rjl.se

Öppettider

Biblioteket
10.00-16.00 mån-fred

Tidningsrummet
8.00-16.00 mån-fred

Bibliotekets katalog

Sjukhusbibliotekens katalog
 

Nytt

Medarbetare

  • Karin Hermansson
  • Jenny Meyer
  • Catarina Rådefjäll
Uppdaterad: 2018-01-10
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion