Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Vetenskapli bok på röd pall, foto: Smålandsbilder.se

Medicinska fackbiblioteket Ryhov

För personal och studenter.

  • Medicinska facktidskrifter, e-tidskrifter, e-böcker och databaser

  • Referensböcker inom medicin, omvårdnad och rehabilitering

  • Studieplatser, handledning, datorplatser och WiFi

Biblioteket håller utbildningar i informationssökning i datasal efter önskemål.
Vi medverkar under ST-läkarutbildningen och vid forskningsmetodiska kurser. Vi kan hjälpa till med referenshanteringsprogrammet EndNote.

Se kursutbudet här i vänsterspalten.

Se utbudet av våra tjänster via länken: 
Biblioteken på region Jönköpings läns intranät. (inloggning krävs)

Kontakt

Länssjukhuset Ryhov
Medicinska Fackbiblioteket
55185 Jönköping

e-post:

Tel. 010-24-2 24 90

Medicinska fackbiblioteket är beläget i Hus D3, plan 5,
hiss D.

Öppet

Expedition
måndag-torsdag 08.00-16.30
fredag 08.00-14.30

Biblioteket är öppet med ID-kort
hela dygnet.

Medarbetare

  • Judit Blom
  • Inger-Kerstin Eliasson
  • Jenny Meyer
  • Åsa Zetterling
Uppdaterad: 2018-01-05
Judit Blom, Futurum, Verksamhetsnära funktion