Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Höglandets sjukhusbibliotek

Medicinskt fackbibliotek

För personal och studenter.

  • Fackböcker inom medicin, omvårdnad och rehabilitering
  • Medicinska facktidskrifter, e-tidskrifter, e-böcker och databaser
  • Studieplatser, handledning, datorplatser och WiFi
  • Självutlån av böcker via dator på korridoren
  • Höglandets katalog

Var snäll och sök fram boken i katalogen och titta på placeringen innan du besöker biblioteket.
Du sparar tid och onödiga besök.
Vi måste tyvärr ha böcker med följande ämnen inlåsta (de lånas direkt från personalen)
Vef, Veh, Vej, Vf, Vfo, Vh, Vp, Vpd, Vpg, Vpj, Dd  se böckernas placering här

Biblioteken på intranätet

Åtkomst till facktidskrifter och databaser får du genom Regionens intranät.
Bibliotekets utbildningar

Kontakt

Sjukhusbiblioteket Höglandssjukhuset
Västanågatan 9
575 81 Eksjö
biblioteket.hoglandet@rjl.se
010-24-35018

eller Judit Blom
010-24-22490
Medicinska fackbiblioteket, Ryhov

Biblioteket finns i hus 02, FoU-huset

Öppet

Självservice vardagar 08.00-16.30
Böckernas placering
Regionens passerkort behövs!

Expedition

Tisdagar och onsdagar 9.00-15.30
Ni kan alltid nå bibliotekets service via mailen eller via telefon till Ryhov 22490/ 22491

Medarbetare:

Judit Blom bibliotekarie

Proxive - jobba hemifrån

 

Uppdaterad: 2018-02-13
Judit Blom, Futurum, Verksamhetsnära funktion