Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Höglandets sjukhusbibliotek

Medicinskt fackbibliotek

För personal och studenter.

  • Fackböcker inom medicin, omvårdnad och rehabilitering med
  • Medicinska facktidskrifter, e-tidskrifter, e-böcker och databaser
  • Studieplatser, handledning, datorplatser och WiFi
  • Självutlån av böcker via dator på korridoren
  • Höglandets katalog

Var snäll och sök fram boken i katalogen och titta på placeringen innan du besöker biblioteket.
Du sparar tid och onödigt besök.
Vi måste tyvärr ha böcker med följande ämnen inlåsta (de lånas direkt från personalen)
Vef, Veh, Vej, Vf, Vfo, Vh, Vp, Vpd, Vpg, Vpj, Dd  se böckernas placering här

Biblioteken på intranätet

Åtkomst till facktidskrifter och databaser får du genom Regionens intranät.
Bibliotekets utbildningar

Kontakt

Sjukhusbiblioteket Höglandssjukhuset
Västanågatan 9
575 81 Eksjö
biblioteket.hoglandet@rjl.se
010-24-35018

eller Judit Blom
010-24-22490
Medicinska fackbiblioteket, Ryhov
 

Biblioteket finns i hus 02, FoU-huset

Öppet

Lokalen är öppet måndag-fredag 8-16.00 (självservice)
Böckernas placering
Regionens passerkort behövs!
Bemannad med bibliotekarie
måndagar 9.30-15.30
onsdagar 9.30-15.30

Semestertider mellan v25 och v32.
Biblioteket är bemannat bara sporadiskt, men
hjälp finns att få via e-mail eller
telefon till Sjukhusbiblioteket Ryhov
010-24-22491

Medarbetare:

Judit Blom bibliotekarie

Proxive - jobba hemifrån

 

Uppdaterad: 2017-06-19
Judit Blom, Futurum, Verksamhetsnära funktion