Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

4. Hälsostyrning

Ett koncept med vars hjälp man utvecklar och etablerar innovativa vårdkoncept för modern individanpassad hälso- och sjukvård.

Lösningarna är inspirerade av de senaste internationella erfarenheterna. Det innehåller också en djup insikt om den svenska hälso- och sjukvårdens förutsättningar och utmaningar.

 

Mer information:

Sveriges Kommuner och Landsting: Aktiv hälsostyrning: Fyra omården för att undvika onödiga sjukhusvistelser, pdf, SKL Text: Health Navigator.

Bra länkar: 

Aktiv hälsostyrning och hälsocoacher, exempel: 

1) Stockholms läns landsting:

2) Landstinget i Blekinge:

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Sara Lundberg,
sara.lundberg@vll.se

Petra Henriksson,
petra.henriksson@vll.se

Uppdaterad: 2013-05-06
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion