Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

18. Gap-analyser

En gap-analys är ett verktyg som gör det möjligt för ett företag eller organisation att jämföra sin aktuella prestation med sin potentiella prestation.

Målet med gapanalysen är att identifiera gapet mellan nuläge och önskat nyläge, dvs den nuvarande och den optimala fördelningen och integreringen av det som görs.

Detta ger insikt om, inom vilka områden som det finns rum för förbättring. Analysen kan genomföras på övergripande strategisk nivå och/eller på verksamhetsnivå i en organisation.

Gap-analysen är en formell studie på vad en organisation gör just nu och var den vill befinna sig i framtiden.

Kontaktpersoner: 

Anders Edström, Memeologen
anders.edstrom@vll.se

Uppdaterad: 2013-05-06
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion