Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Kommunal verksamhet - rapporter och artiklar

Omslag till ett häfte om Vägen hem.Utredningshemtjänst - Vägen hem (pdf). Vägen hem – utredningshemtjänst är en satsning som Skellefteå kommun genomför i syfte att säkra och trygga hemkomsten från sjukhuset för den enskilde och möjliggöra att den enskilde kan bo kvar i sitt hem.

 

 

Om rehabiliterande insatser för äldre från hemstjänsten (pdf).
En studie som undersökt om personifierade insatser av rehabilitering kan medföra att fler kan bo kvar längre i eget boende. Studien visar att så kan vara fallet, men fler studier behövs för att säkerställa resultatet. 
Masteruppsats av Eva Hård. Allmänmedicin och rehabilitering, Psykoterapi, Umeå universitet 2012. (Rehabilitative Approach in Home Care Services for Older Adults - A controlled trial evaluating support needs. Finns endast på engelska).

 

 

 

 

 

 

Webb-red

Rolf Bardon
rolf.bardon@rjl.se

Uppdaterad: 2014-03-06
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion