Region Jnkpings ln Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister
plus.rjl.sebpvk

Kontakt

Programgruppen

 

Göran Henriks, programledare Ledningsteam


 

Mari Bergeling, programledare Förbättringsteam


Joakim Edvinsson, kontaktperson registerhållare


Malin Skreding-Hallgren, kontaktperson patientföreträdare


 

Anna-Karin Jeppsson, coach för kontaktpersoner och coacher

Agata Rukat, ansvarig för webbsidan

 

Frågor/Synpunkter?

Frågeformulär

Kalender telefontider

5 juni  kl. 15:00-16:00

Ring  0771 400 800  och ange koden för att delta i telefonsamtal om 

PsykosR; Kod 7172

RIKSÄT; Kod 7273

 

Uppdaterad: 2014-09-24
Agata Rukat, Qulturum, Verksamhetsnära funktion