Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Sammanhållen vård och omsorg

Sjuka äldre kan ha särskilt stort behov av samordnad vård och omsorg som är anpassad efter deras individuella behov. Det ställer stora krav på helhetssyn och samarbete över yrkes- och organisationsgränser. Den dagliga vården och omsorgen om äldre ska säkerställa och förebygga att den enskilde inte drabbas av sjukdomstillstånd och besvär som hade kunnat undvikas och inte behöver åka till sjukhus i onödan.

I länet pågår olika arbeten med att systematiskt förebygga, riskbedöma och åtgärda inom olika områden, se under övriga flikar.

Fokusutskrivningar

Försök med förändrade rutiner i samband med utskrivning från sjukhus påbörjades under våren 2013. Rutinerna är uppdaterade under våren 2015. I samband med sjukhusvistelsen ska man uppmärksamma de risker som finns för ökat vårdbehov och ev återinläggning. Vissa sjukdomstillstånd ökar den risken och efter riskbedömning och de åtgärder som kan göras direkt, ska en fokusremiss skickas till primärvården för en obruten vårdkedja.

Länsgemensamma rutiner för fokusutskrivningar (pdf, nytt fönster)

Hur går det?
Följ resultaten här; Antal fokusremisser och återinskrivningar - Analysunderlag (nytt fönster)

Olika arbetssätt finns i Sverige när det gäller vården för sjuka äldre. Konceptstöd i arbetet har tagits fram: plus.rjl.se/forbattringskraft (nytt fönster)

Kontakt

Emma Grundström
FoUrum, Kommunal utveckling

072 -230 33 06

Ulrika Stefansson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

036-32 42 29, 076-72 441 72

Uppdaterad: 2017-05-22
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård