Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Verksamhetsbesök, SIP

Här hittar du information om vilka verksamheter som har fått information om Samordnad individuell plan och kommande aktiviteter.

Datum Aktivitet Dokumentation Inbjudna verksamheter
24/4 2013 Information om SIP   Region Jönköpings län; Habiliteringen, Anna Fabisch
3/5 2013 Information om SIP   Region Jönköpings län; Höglandet. Barnhälsovården och primärvården, Ann-Charlotte Lilja
8/5 2013 Information om SIP   Region Jönköpings län; Höglandet, samverkan för barn, Ann-Charlotte Lilja
21/5 Information om SIP   Region Jönköpings län; Verksamhetschefer för alla barnenheter
5/6 2013 Information om SIP   Region Jönköpings län; all personal för för barn- och ungdomsenheten i Jönköping, verksamhetschef Ann Grännö Alm
3/7 2013 Information om SIP   Region Jönköpings län; BUP Värnamo
14/8 2013 Information om SIP   Gnosjö kommun; Bäckaskolan, elevhälsan och rektorer
30/8 2013 Information om SIP   Jönköpings kommun; elevhälsochef Susanne Thörnvall och Stellan Karlsson
3/9 2013 Information om SIP   Barntandvården i länet, Anne Vinge
5/9 2013 Information om SIP   Gnosjö kommun; Hillerstorpsskolan, elevhälsan och rektorer
11/9 2013 Information om SIP   Nässjö kommun; Socialtjänsten, Barn och unga, Angelica Florin
17/9 2013 Information om SIP   Mullsjö kommun; Gunnarsbo/Sandhems elevhälsa
19/9 2013 Information om SIP   Jönköpings kommun; skolsköterskor
20/9 2013 Information om SIP   Chefsforum i Jönköping
25/9 2013 Information om SIP   Jönköpings kommun; Socialtjänsten Råslätt
1/10 2013 Information om SIP   Habo kommun; Socialtjänst och elevhälsa
11/10 2013 Workshop Kommuner och Region Jönköpings län; Höglandet
21/10 2013 Information om SIP   Jönköpings kommun; rektorer Sandagymnasiet
22/10 2013 Information om SIP   Jönköpings kommun; Socialtjänsten Öster, Barn och unga
23/10 2013 Information om SIP   Region Jönköpings län, Ryhov; läkare BUMM
23/10 Information om SIP   Socialtjänsten, Jönköpings kommun
5/11 2013 Workshop   Region Jönköpings län; BUP för all personal i Jönköpings län
6/11 Information om SIP   Region Jönköpings län, Ryhov; Barn- och ungdomsmedicin, all personal
11/11 Information om SIP   Skolsköterskor i hela länet
12/11 2013 Information om SIP   Jönköpings kommun; rektorer Per Brahegymnasiet
13/11 2013 Information om SIP   Jönköping kommun; Socialtjänsten, Huskvarna
14/11 2013 Information om SIP   Region Jönköpings län, Ryhov; Barnkliniken, all personal
14/11 2013 Workshop   Jönköpings kommun; LSS-handläggare
19/11 2013 Information om SIP   Jönköpings kommun; hemsjukvården, Marianne Liljeberg och Ann-Sofie Lundström
27/11 2013 Information om SIP   Gislaveds kommun; Socialtjänsten, LSS
28/11 2013 Information om SIP   Jönköpings kommun; Bäckadalsgymnasiet, rektorer
12/12 2013 Information om SIP   Jönköpings kommun; Erik Dahlbergsgymnasiet, rektorer
9/1 2014 Information om SIP   Värnamo kommun; elevhälsa
15/1 2014 Information om SIP   Kommunerna, Jönköpings län, försörjningsstödschefer
24/1 2014 Information om SIP   Jönköpings län, kommunerna, MAS
29/1 2014 Workshop   Värnamo, Vuxenpsykiatrin
5/2 2014 Information om SIP   Gislaveds kommun; rektorer och förskolechefer
6/3 2014 Information om SIP   Jönköpings kommun; elevhälsa/kuratorer
18/3 2014 Information om SIP   Jönköpings kommun; enhetschefer hemsjukvård
9/4 2014 Workshop   Värnamo kommun och Region Jönköpings län
6/5 2014 Workshop   Tranås kommun och Region Jönköpings län

Kontakt

Iréne Josephson
FoU-ledare
FoUrum, Region Jönköpings län
072-230 33 01

Marie Rahlén
Länssamordnare barn och ungas psykiska hälsa
Region Jönköping län
076-771 52 12

Uppdaterad: 2014-12-23
Eva Karlsson, Tenhult Utbildning, Utbildning och kultur naturbruk