Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

PICK chart - förbättra förmågan att åstadkomma faktabaserade förbättringar

När man har flera förbättringsidéer eller koncept, som man vill införa, kan det vara svårt att komma överens om vilket ska man börja med eller vilket känns mest angeläget. Ett hjälpmedel att sortera och prioritera idéerna kan vara PICK Chart.

PICK chart är en metodik som är uppbyggd på två bedömningsgrunder:

 • Stor insats – Liten insats 
 • Stor effekt - Liten effekt.

Förtkortningen PICK står för Possible – möjligt, Implement – genomför, Challenge – utmana samt Kill – avfärda. Genom att korsa de två bedömningsgrunderna uppstår en fyrfältsmatris som vägleder en prioritering.

De olika idéerna placeras med t ex postIT-lappar i det fält som man bedömer mest lämpligt. Det ligger sedan som utgångspunkt för prioritering.

PICK chart-modellen

 

• Det som hamnar i Genomför blir förstahandsval.
• De idéer som hamnar i Möjligt bedöms utifrån om det är tillräckligt värde i att införa.
• I Utmana kan det handla om tidsåtgång, antal involverade, pengar, komplexitet etc.
• Det som hamnar i Avfärda bör läggas åt sidan.       

 

 

 

 

 

    

Kontaktpersoner

 • Anders Edström, Memeologen 
  anders.edstrom@vll.se
  070-6000698 
 • Ulf Andersson, Memeologen 
  ulf.andersson@vll.se
  070-5771826
 • Webb-red

 • Rolf Bardon

  Uppdaterad: 2013-05-06
  Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion