Region Jnkpings ln Psykiatri och missbruk
plus.rjl.se/samverkan

PRIO Psykisk ohälsa 2012-2016

PRIO står för Plan för Riktade Insatser inom området psykisk ohälsa.

Satsningen görs för att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa.

I en handlingsplan lyfts ett antal strategiska och prioriterade områden som utgör grunden för regeringens satsning.

Satsningen fokuserar på barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

Samarbetet omfattar allt från förebyggande arbete till vård och omsorg för brukare och patienter.

Kontakter

Mattias Vejklint
Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

076-783 78 12

Signe Axelsson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
signe.axelsson@rjl.se
010-242 42 04

Uppdaterad: 2017-05-22
Signe Axelsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering