Region Jnkpings ln Psykiatri och missbruk
plus.rjl.se/samverkan

Styrande dokument

Enligt gällande lagstiftning finns en länsöverenskommelse gällande samverkan kring vård och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel och spel om pengar. Överenskommelsen är länsövergripande och gäller för de tretton kommunerna i Jönköpings län och för Region Jönköpings län: socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt sektion folkhälsa.

Överenskommelsen anger ansvarsfördelning, arbetssätt och metoder. I dokumentet ”Interventionstrappa missbruk och beroende” förtydligas överenskommelsen. I varje kommun finns upprättat en lokal handlingsplan.

 

Kontakter

Mattias Vejklint
FoU-ledare, Kommunal utveckling

076-783 78 12

Johan Björk
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

036-32 33 32

Mattias Jonsson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

036-32 41 89

Uppdaterad: 2017-11-07
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion