Region Jnkpings ln Psykiatri och missbruk
plus.rjl.se/samverkan

Brukarinflytande

Brukares delaktighet och inflytande är en utgångpunkt i arbetet med att förbättra arbetssätt och effektivitet i vård och omsorg. Det handlar då om inflytande och delaktighet på såväl individnivå som på verksamhets- och systemnivå.

Inflytande och delaktighet är också viktigt för att förändra attityder gentemot personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa samt minska stigmatisering, för att på så sätt underlätta återhämtning för dessa personer.

Under de senaste åren har missbruks- och beroendevård inom både kommunernas och Region Jönköpings läns verksamheter börjat efterfråga en utveckling av brukarinflytandet. Olika former av brukarråd eller brukarrevisioner är exempel på detta.
 

Kontakter

Isabell Mortensen
FoU-ledare, Kommunal utveckling
isabell.mortensen@rjl.se
072-749 44 00

Signe Axelsson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
signe.axelsson@rjl.se
010-242 42 04

Uppdaterad: 2017-11-07
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion